Άννα Δαλώση: Στο DARE εκπαιδεύουμε 1400 νέους, για εργασία

Άννα Δαλώση: Στο DARE εκπαιδεύουμε 1400 νέους, για εργασία

Άννα Δαλώση: Στο DARE εκπαιδεύουμε 1400 νέους, για εργασία
Διάρκεια τριών ετών θα έχει το νέο πρόγραμμα DARE  – (Day One Alliance for Employment) που απευθύνεται σε νέους ανέργους από 15 ετών, οι οποίοι ανεξαρτήτως προσόντων, γνώσεων και εμπειρίας, θα τύχουν βασικής εκπαίδευσης για να αποκτήσουν τεχνογνωσία, ικανότητες και μερική εμπειρία σε διάφορους τομείς, ώστε να μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας.
Η Διευθύντρια του προγράμματος Άννα Δαλώση, σε συνέντευξη της στο Philenews, αναφέρθηκε στα οφέλη του DARE που στόχο έχει να δημιουργήσει ένα σύστημα  άτυπης μάθησης. Η εμπειρία από Ευρωπαϊκές χώρες εξηγεί αποδεικνύουν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων που είναι εκτός αγοράς εργασίας, νέων που είναι αποθαρρυμένοι και σταμάτησαν να αναζητούν εργασία, ή ακόμη και γυναικών που φροντίζουν παιδιά ή ενήλικες.
Η επιχορήγηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς το ταμείο για την απασχόληση Νέων υποστηρίζει τη βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση νέων σε όλη την Ευρώπη.
Το Πρόγραμμα EU Grant χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  Άντρη Δανιήλ    

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *