Απόφαση-σταθμός κατά Facebook από δικαστήριο στην Πάφο

Απόφαση-σταθμός κατά Facebook από δικαστήριο στην Πάφο

Απόφαση-σταθμός κατά Facebook από δικαστήριο στην Πάφο

Με χθεσινή του απόφαση το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου απέρριψε αίτηση του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook, όπως ακυρωθεί το διάταγμα που είχε εκδοθεί εναντίον του το 2015, στο πλαίσιο αγωγής δυσφήμισης που είχε καταχωρήσει Κύπριος επιχειρηματίας εναντίον του.

Η αγωγή καταχωρήθηκε στις 7 Απριλίου 2015 και σε αυτήν, πέραν του προσώπου που προέβη στα κατ’ ισχυρισμό δυσφημιστικά σχόλια, εναγόμενος είναι και το Facebook, το οποίο αρνήθηκε να διαγράψει τα επίδικα σχόλια. Ως πρώτο μέτρο προστασίας του, ο επιχειρηματίας αιτήθηκε και εξασφάλισε στις 5 Μαΐου 2015 δικαστικό διάταγμα εναντίον του Facebook, με το οποίο ο παγκόσμιος κολοσσός διατασσόταν να αφαιρέσει και να διαγράψει τα επίδικα δημοσιεύματα και να λάβει τέτοια μέτρα ούτως ώστε να μην επιτρέψει την αναδημοσίευσή τους στην ψηφιακή του πλατφόρμα. Μετά την έκδοση του συγκεκριμένου διατάγματος εναντίον του, το Facebook προχώρησε στον διορισμό δικηγορικού οίκου της Κύπρου με σκοπό την υπεράσπισή του και την άμεση ανατροπή της απόφασης.

Μεταξύ των διαφόρων λόγων που το Facebook προέβαλε για ακύρωση και παραμερισμό του εκδοθέντος εναντίον του διατάγματος ήταν και η έλλειψη δικαιοδοσίας των κυπριακών Δικαστηρίων για υποθέσεις που στρέφονται εναντίον του Facebook. Συγκεκριμένα, προβλήθηκε η θέση πως σύμφωνα με τη σχετική ρήτρα δικαιοδοσίας, όλες οι διαφορές οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ του Facebook και των χρηστών αυτού πρέπει να επιλύονται στη βάση του δικαίου της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ.

Πηγή : philenews

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *