Αρχίζουν λαπόρτα για άδειες κυκλοφορίας

Αρχίζουν λαπόρτα για άδειες κυκλοφορίας

Αρχίζουν λαπόρτα για άδειες κυκλοφορίας

Από σήμερα η Αστυνομία αρχίζει τους ελέγχους και τις καταγγελίες σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης τα μεσάνυκτα της Κυριακής.

Πέραν της πιθανής καταγγελίας (για όσους εντοπιστούν να οδηγούν χωρίς άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους) όσοι δεν ανανέωσαν εγκαίρως τις άδειες τους θα επιβαρύνονται με €10 πλέον 10% επί του ποσού της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο όχημα για ολόκληρο το έτος.

Όπως έγραψε ήδη ο «Φ», μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας, σε σύνολο 713.000 οχημάτων για τα οποία πρέπει να ανανεωθούν οι άδειες κυκλοφορίας για το 2018, ανανεώθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας για 580.000 οχήματα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 81,3%.

Για ένα σημαντικό ποσοστό των υπόλοιπων 133.000 οχημάτων για τα οποία δεν ανανεώθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας, αναμενόταν ότι αυτό θα γινόταν μέχρι και τα μεσάνυχτα της χθεσινής μέρας με ψηφιακές πληρωμές μέσω της JCC.

Οι συγκρίσεις με τις αντίστοιχες περσινές περιόδους δείχνουν ότι ενώ φέτος, το ποσοστό των οχημάτων για τα οποία ανανεώνονται οι άδειες κυκλοφορίας είναι πιο ψηλό από ότι το 2017, τα έσοδα του κράτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 είναι μειωμένα, παρά την αύξηση του αριθμού εγγεγραμμένων οχημάτων.

Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους: Πρώτον λόγω του ότι αυξήθηκε ο αριθμός καινούριων οχημάτων ως ποσοστό του στόλου οχημάτων παγκύπρια.

Αυτό σημαίνει πιο σύγχρονοι κινητήρες και πιο οικονομικοί, με λιγότερους ρύπους άρα και πιο χαμηλά τέλη κυκλοφορίας κατά μέσο όρο ανά αυτοκίνητο.
Δεύτερος λόγος είναι η πιο μεγάλη σε σχέση με πέρσι αξιοποίηση της δυνατότητας για τρίμηνες, εξάμηνες και εννιάμηνες ανανεώσεις, άρα και πιο χαμηλά ποσά που καταβάλλονται για αυτή την περίοδο.

Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2017 είχαν ανανεωθεί οι άδειες 553.000 οχημάτων, ενώ μέχρι την αντίστοιχη φετινή ημερομηνία, δηλαδή προχθές, πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 580.000 οχήματα.

Πηγή : Φιλελεύθερος

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *