Το βίντεο που θα σας κάνει να μην σταματήσετε ποτέ ξανά επάνω στις κόκκινες λωρίδες στα φανάρια

Το βίντεο που θα σας κάνει να μην σταματήσετε ποτέ ξανά επάνω στις κόκκινες λωρίδες στα φανάρια

Το βίντεο που θα σας κάνει να μην σταματήσετε ποτέ ξανά επάνω στις κόκκινες λωρίδες στα φανάρια

Μια από τις κακές συνήθειες που έχουμε ως οδηγοί στην Κύπρο είναι να σταματάμε πάνω στην κόκκινη λωρίδα διάβασης πεζών κατά την αναμονή μας στο πράσινο φανάρι. Δυστυχώς, πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει αυτή η πράξη.

Η μη τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της διεύλευσης των πεζών και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται στην περίπτωση ατόμων με αναπηρίες, όπως οι τυφλοί ή άτομα σε τροχοκάθισμα.

Η Μέμνια Θεοδώρου και ο Mohammed Awwad πήραν την πρωτοβουλία να βιντεογραφήσουν στους δρόμους της Λάρνακας την τάση αυτή των οδηγών να παραβιάζουν τις γραμμές των διαβάσεων, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους οδηγούς ως προς την υιοθέτηση μιας πιο ευσυνείδητης συμπεριφοράς στους δρόμους.

«Παρακαλούμε όλους τους οδηγούς στην Κύπρο να μην παραβιάζουν τις γραμμές των διαβάσεων πεζών στα φώτα τροχαίας και σε ελεγχόμενες από φώτα διαβάσεις πεζών καθώς και να μην σταματούν πάνω σε αυτές ενώ περιμένουν σε φώτα. Οι πράξεις αυτές δυσκολεύουν τα άτομα με κινητική και οπτική αναπηρία να διασταυρώνουν τους δρόμους με ασφάλεια. Ακόμα πιο επικίνδυνο είναι για τα άτομα με μειωμένη όραση να διασταυρώνουν με ασφάλεια καθώς η αναπηρία τους είναι “αόρατη”.»

Παρακολουθήστε το φιλμάκι που δημιούργησαν για να ευαισθητοποιήσουν τους οδηγούς:

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *