Στον αέρα οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί

Στον αέρα οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί

Στον αέρα οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί

Στον αέρα φαίνεται ότι θα παραμείνουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες υπηρεσίας ως αντικαταστάτες, αφού ως αορίστου χρόνου πρόκειται να αναγνωριστούν μόνο οι 30μηνοι συμβασιούχοι. Από τους περίπου 450 εκπαιδευτικούς στη δημοτική και μέση εκπαίδευση που συμπλήρωσαν με την εργασία τους το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα απολαύσουν τα πλεονεκτήματα του καθεστώτος αορίστου χρόνου μόλις οι 190.

Της Δέσποινας Ψύλλου

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, το ΔΗΚΟ, προτίθεται σήμερα να καταθέσει τροποποίηση επί των κανονισμών του νέου συστήματος διορισμού, με πρόθεση να προστατευθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι αντικαταστάτες αλλά και για να αναγνωρισθεί η εργασία τους.

Το θέμα θα απασχολήσει σημερινή συνεδρία της επ. Παιδείας, στην οποία θα συζητηθεί η δικαστική απόφαση από την προσφυγή εκπαιδευτικού σε σχέση με το καθεστώς όσων έχουν συμπληρώσει 30 μήνες υπηρεσίας.

Επιπλέον, θα συζητηθεί και κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα να εργοδοτηθούν ως αορίστου χρόνου αλλά και κατά πόσο μια τέτοια απόφαση θα επηρεάσει το νέο σύστημα διορισμών.

Tο ΔΗΚΟ αναζητά μια λύση για τους αντικαταστάτες, τους οποίους ζητά να αναγνωρισθεί η εργασία τους και να βρεθεί λύση, ώστε να κατοχυρωθούν στο άμεσο μέλλον καθώς μετέωροι θα παραμείνουν στο ισχύον σύστημα, μέχρι και το 2027 με την οριστική κατάργηση της επετηρίδας.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *